The Rigdzin Foundation - Helping The People of East Tibet English Langauge Nederlands
Projecten
Vista Building
Vista Heading
Monk teaching Junyong children

VISTA, Vajra Institute for Sustainable Training Assistance, ofwel het Vajra Instituut voor Duurzame Trainings Assistentie, onder leiding van de Vajra Body, het uitvoerings-orgaan van het Ju Mohor klooster, zet zich in voor Tibetaanse nomaden in de regio Sershul.

Deze nomaden worden door de overheid verplaatst naar stedelijke gebieden en moeten zich aanpassen aan een geheel andere manier van leven. Zij moeten vaardigheden ontwikkelen en nieuwe bedrijfsstrategieen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het VISTA-project verzorgt kortlopende opleidingen, aangepast aan het individu en gericht op praktische vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen. De opleidingen kunnen het hele jaar door gegeven worden, zelfs in hartje winter door gebruik te maken van de faciliteiten van het VISTA-gebouw—de accomodatie, klaslokalen en werkplaatsen.

In de zomermaanden zal de aandacht van het VISTA-project zich richten op de ontwikkeling en management van het toerisme, door het aanbieden van hoogwaardige accomodatie in een cultuur-historisch interessante omgeving, met belangrijke Tibetaanse bezienswaardigheden in de nabijheid waarbij Tibetaanse kunsten en ambachten volop de aandacht krijgen.

Het toerisme in China groeit jaarlijks met 20% waardoor het vele economische mogelijkheden biedt, maar er moet naar gestreefd worden de inkomsten zoveel mogelijk naar de plaatselijke bevolking te laten vloeien en de culturele integriteit te waarborgen.

VISTA wil op vier gebieden opleidingen ontwikkelen en bedrijfsontwikkelingen stimuleren. Zij maakt daarvoor gebruik van het VISTA-gebouw en de hulp van het Ju Mohor klooster en stelt een gefaseerde implementatie voor op de volgende terreinen:

  • technische beroepsopleidngen - motortechniek, kleermaker, sanitaire voorzieningen, watervoorziening, afvalmanagement en informatie-technologie
  • ontwikkeling van toerisme - hotelaccomodatie, training in voedselbereiding en gastheerschap, transport van toeristen en reisleiding
  • gezondheidszorg en opleiding - algemene gezondheidszorg en basisonderwijs.
  • behoud van cultureel erfgoed - houtbewerking, steenhouwerij, decoratie-schilderen, thangka-schilderen en calligrafie.

De doelgroep van het VISTA-project zijn de Tibetaanse nomaden in de regio Sershul die in recente jaren zijn verplaatst naar de stad. Om hen een betere toekomst te garanderen zijn de volgende doeleinden vastgesteld:

  • armoedebestrijding, betere kansen op de arbeidsmarkt verhogen de mogelijkheid mee te draaien in de huidige economie. Gemiddeld ligt het jaarinkomen nog op minder dan US$ 150
  • verbetering van onderwijs, door opleidingen kan het huidige getal van analfabetisme dat momenteel geschat wordt op 90% van de tibetaanse bevolking omlaag.
  • behoud van tibetaanse kunsten en ambachten, door de opleidingen in hout- en steenbewerking en Tibetaanse decoratieve kunsten kunnen meer objecten in oude luister hersteld worden
  • ontwikkeling van toerisme, de VISTA-accomodatie wordt uitgebreid met het geven van rondleidingen en organiseren van evenementen met de nadruk op de unieke boeddhistische erfenis van deze regio
  • spirituele zorg en welzijn, met de hulp van monniken en nonnen van het Ju Mohor klooster kan de rijke traditie van boeddhistische opleiding en spirituele zorg voortgezet worden

Rigdzin Foundation, de Nieuw-Zeelandse organisatie die eind-verantwoordelijke is van het VISTA-project, heeft samenwerkingsverbanden in diverse landen waardoor donateurs tevens de mogelijkheid hebben hun giften van de belasting af te trekken.

Afap LogoAFAP (Australian Foundation for Asia and the Pacific). Australische donateurs kunnen VISTA helpen door een cheque uit te schrijven aan AFAP, Box 12 Crows Nest NSW 1585, of door een betaling met credit-card op www.afap.org

Stichting Rigdzin, de Nederlandse partner van Rigdzin Foundation ontvangt uw bijdrage graag op giro rekening 1230645 ten name van Stichting Rigdzin, Hoogwoud. Op de website www.rigdzinfoundation.org is het ook mogelijk een IDEAL betaling direkt via uw eigen bank of giro te doen en het is mogelijk een PAYPAL-betaling met uw creditcard te doen.

The complete project proposal can be downloaded here.

-->

 

Totale Kosten Vista-Project 2006-2008

Startkapitaal in april 2006 begroot op 2,2 miljoen Yuan (€220.000) voor de aankoop van een 3-verdiepingen tellend gebouw (inmiddels gerealiseerd).

Eerste termijn betaald, nog 2 termijnen in 2007 en 2008 totaal: €113.000
Startkosten bedrijfsopleidingen 2007-2008: €30.000
Micro-kredieten 2007-2008: €20.000
Totale kosten VISTA-project 2007-2008: €163.000

 

Contacts:

Elisa Kriek (Holland/Europe) -
Catherine Herriman (Australia) -
Shelley Keach (New Zealand) -
Tim Lewis (UK) -
Niki Barton (USA) -

 

Wilt u het VISTA-project steunen?

Voor alle manieren waarop u het VISTA-project kunt steunen, klik hier.

 

< Voor een overzicht van alle projecten, klik hier