The Rigdzin Foundation - Helping The People of East Tibet English Langauge Nederlands
Projecten
Sponsoring Van Nonnen, Monniken En Families
Nuns of Ju Mohar Monastery

Stichting Rigdzin heeft een programma voor sponsoring van de nonnen en monniken van het Ju Mohar Klooster in Junyong, en van Tibetaanse nomadische families in de Sershul regio.

Er zijn weinig mogelijkheden voor onderwijs in Tibet. Leren lezen en schrijven is vaak alleen mogelijk binnen de muren van het klooster en binnen die structuur is het voor nonnen het moeilijkst om toegang te krijgen.

Nonnen in Yechen Gar

Ondanks veel tegenwerking, heeft Amnyi Trulchung Rinpoche er altijd voor geijverd dat met name de vrouwen van Junyong toegang kregen tot gewoon- en spiritueel onderwijs. Voor dat doel heeft hij een vrouwenklooster laten bouwen in de buurt van Junyong in de Dzachuka vallei. De omgeving is prachtig en wordt gezien als bijzonder gezegend.

In de zomer van 2005 is echter dit nonnenklooster met de grond gelijk gemaakt door de Chinezen en Rinpoche heeft zich vast voorgenomen opnieuw een vrouwenklooster te bouwen. Voor hulp aan het klooster zie het project "Herbouw Ju Mohar Klooster."

Op dit moment zijn er 30 nonnen of ani zoals ze in het Tibetaans genoemd worden.Achtentwintig van hen woonden al ver weg van huis in het klooster Yechen Gar. De in het klooster achtergebleven 2 nonnen zijn na vernietiging van hun klooster ook afgereisd naar Lama Achuk Rinpoche, een van de grootste nog in Tibet levende boeddhistische meesters van vandaag.

Van hem ontvangen zij een volledige opleiding. Het klooster Yechen Gar ligt in een afgelegen vallei en de dichtstbijzijnde stad is Ganzi. Om hun opleiding hier te kunnen volgen, leven ze onder buitengewoon primitieve omstandigheden, in bouwvallige hutjes die zij zelf gebouwd hebben en zij zijn bijna volledig afhankelijk van de financiele steun van de familie van Amnyi Trulchung Rinpoche.

Om de nonnen te ondersteunen in hun dagelijks onderhoud en ze de mogelijkheid te bieden hun dharma opleiding te volgen, zijn we in 2004 de sponsoractie gestart.

Sinds die tijd gaat Amnyi Trulchung Rinpoche ieder jaar naar het Ju Mohar klooster in Junyong en naar Yechen Gar naar Lama Achuk Rinpoche en overhandigt persoonlijk aan elke non geld en goederen.

U kunt hier zien hoe u de nonnen kunt helpen.

Monniken

Voor de 120 monniken van het Ju Mohar klooster kan meestal de eigen familie nog zorgen, maar er zijn er ook die geen familie meer hebben of van wie de familie zelf te weinig inkomsten hebben. Ook zij worden jaarlijks gesteund met geld en goederen die Amnyi Trulchung Rinpoche persoonlijk aan ze overhandigt, ofwel in het Ju Mohar klooster ofwel in Yechen Gar, want 19 monniken volgen hier hun opleiding bij Lama Achuk Rinpoche.

U kunt hier zien hoe u de monniken kunt helpen.

Tibetaanse nomaden in de Sershul regio

Het jaarinkomen van nomaden in deze regio behoort tot de laagste in heel China, het is vaak niet meer dan US$120. Dat is veel te weinig om onderwijs te kunnen bekostigen, gezondheidszorg te betalen, laat staan mee te doen in de moderne ontwikkelingen van de snel groeiende Chinese economie. Om ze meer kansen op een toekomst te bieden wordt het "Lezen en Leiden" ontwikkeld, een revolutionair plan om op het gebied van de kloosters in Oost-Tibet centra te ontwikkelen waar nonnen en monniken gaan lesgeven.

Voor meer informatie, klik hier voor het "Lezen en Leiden" project.

Om ze ook in het dagelijks onderhoud te ondersteunen, is er de mogelijkheid families te sponsoren. Sedert 2004 keert Amnyi Trulchung Rinpoche ieder jaar naar de Sershul regio terug en zorgt via de leiders van de gemeenschappen dat geld en goederen bij de families terecht komen.

U kunt hier zien hoe u de families kunt helpen.

Wilt u nonnen, monniken of tibetaanse families sponsoren?

Voor een overzicht van de manieren waarop u kunt steunen, klik hier.

 

< Voor een overzicht van alle projecten, klik hier