The Rigdzin Foundation - Helping The People of East Tibet English Langauge Nederlands
Projecten
Lezen en Leiden
Monk teaching Junyong children

Kunnen lezen en schrijven in zowel de Tibetaanse als de Chinese taal, is van vitaal belang voor het overleven van de Tibetaanse cultuur en de deelname van etnische Tibetanen in de booming economie van het China van de 21e eeuw.

Toch ligt het analfabetisme in plaatsen als Sershul en omgeving, in de provincie Sichuan (Oost Tibet) op bijna 90% van de bevolking en is het jaarinkomen in deze nomadische omgeving niet hoger dan US$150.

Leiderschap door de ontwikkeling van NGOs (Niet Gouvernementele Organisaties) is van belang om een nieuwe maatschappij in China op te bouwen, waarbij minderheden in staat worden gesteld om effectiever samen te werken met de Chinese overheid, management vaardigheden aan te leren en internationale netwerken te ontwikkelen.

Het Lezen en Leiden Project, geleid door Amnyi Trulchung Rinpoche, wil deze uitdaging aangaan door de vestiging van vormingscentra binnen een netwerk van kloosters in de provincie Sichuan, onder aansturing van afgestudeerden van het Serthar Instituut, de Boeddhistische Universiteit gesticht door de beroemde Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche, de grootste meester van hedendaags Tibet. Duizenden van zijn studenten zijn afgestudeerd in Boeddhistische filosofie, wetenschappen en meditatie-praktijk en zij vormen een nieuwe generatie leiders die in staat worden geacht als bruggehoofd te fungeren tussen de culturele geschiedenis van Tibet en de uitdagingen van de moderne tijd.

Kloosters, als traditionele bron van autoriteit en opleiding in Tibet, worden voortrekkers van verandering en culturele revitalisering van het Tibetaanse volk in hedendaags China.

  • Kloosters zullen in samenspraak met plaatselijke leiders van gemeenschappen NGOs vormen, waarna leiderschaps programma's in project management, samenwerking met overheden en communicatie met hulporganisaties worden ontwikkeld.
  • Monniken en nonnen zullen opgeleid worden tot alfabetiserings- en gezondheidsleraren, waarna zij programma’s opzetten om de geletterdheid van zowel kinderen als volwassenen in de gemeenschap te verbeteren, zowel in de Tibetaanse als de Chinese taal, en de kennis van algemene gezondheidszorg te vergroten.
  • Moderne kantoor faciliteiten zullen worden geinstalleerd, waarbij de centra worden aangesloten op het electriciteits- en telefoonnet, waardoor effectieve lokale, nationale en internationale communicatie mogelijk wordt.
  • Zomer programma’s zoals medische klinieken, milieu-management en business development cursussen zullen worden aangeboden door vrijwilligers, zowel van overzee als uit China zelf.

China (PRC) wil bijdragen aan de groei van de burgermaatschappij door middel van NGOs die door gemeenschappen worden opgericht. En ofschoon zij probeert openbaar onderwijs tot jaar 9 en gezondheidszorg voor iedereen mogelijk te maken, is zij zich er tevens van bewust dat in afgelegen plattelandsgebieden, met name die van nomadische Tibetanen, het nivo van opleiding en gezondheidszorg laag is. Bijna alle overheids-investeringen op het tibetaanse plateau gaan naar infrastructuur - wegen, telecommunicatie en de spoorweg naar Lhasa. Het opheffen van het tekort aan opleiding, gezondheidszorg en culturele revitalisering hangt af van buitenlandse hulpprojecten, voornamelijk diegenen die gelieerd zijn aan Boeddhistische meesters en organisaties. Dit project maakt gebruik van en wordt gesterkt door deze ontwikkeling.

Het Lezen en Leiden Project zal starten met de vestiging van een prototype in het Ju Mohar Klooster in Yunyong, in de regio Sershul, met als basis de samenwerking tussen de Junyong Community Foundation (JCF) en het Ju Mohar klooster. De schatting is dat er ongeveer US$180.000 nodig zal zijn voor een startperiode van drie jaar terwijl de jaarlijkse kosten na die periode geschat worden op minder dan US$20.000. Op de lange termijn wordt dit project gewaarborgd doordat monniken en nonnen worden getraind als project-manager, alfabetiserings- en gezondheidsleraren. Dit project zal de boeddhistische kloosters de kans geven een vitale rol te spelen in de culturele revitalisering van Tibet in hedendaags China, waardoor voorkomen kan worden dat etnische Tibetanen economisch en cultureel gemarginaliseerd worden.

Het complete project-voorstel kun u hier downloaden.

 

Wilt u het "Lezen en Leiden" project steunen?

Voor een overzicht van de manieren waarop u het "Lezen en Leiden" project kunt steunen, klik hier.

 

< Voor een overzicht van alle projecten, klik hier